• KONKURS PLASTYCZNY

  "Nasza Szkoła"
  - technika dowolna
  - format A4 lub A3
  - uczniowie klas 1-6
  - termin do 17 III 2017 r.

  oddawanie prac i szczegółowe informacje:
 • klasy 1 - 3 pani Anna Terpiał s. 109C
 • klasy 4 - 6 pani Ana Kąsie s. 111A

  Prosimy o dostarczanniie zdjęć (kopii) związanych z historią szkoły do w/w pań